Outskirts announcements

From Halopedia, the Halo wiki
Jump to: navigation, search

In the Halo 2 level Outskirts, several announcements are made in Swahili over the intercom. The following is a list of the announcements and their translations, courtesy of halo.bungie.org. All translations were provided by Rehema.[1]

List[edit]

Line Translation
Dawa ya moto ni moto. The cure for fire is fire. (Fight fire with fire.)
Enyi mashujaa wa Mombasa, vita vya kukomboa jiji letu limeshaanza. Kujikinga na maumivu, tafadhali kaeni katika majumba yenu. You brave people of Mombasa, the war to save our city has already begun. To protect yourself from pain, please stay in your houses.
Hii ni idhaa ya habari ya hali ya hatari. Tafadhali endeleeni kusikia maelezo muhimu yatayofuata. This is the dangerous condition news network. Please continue listening to hear important explanations that will follow.
Ilani! Ni marufuku kutembea jijini kuanzia saa hii. Achia gari lako na ondoka njiani. Notice: it is forbidden to move about town from this time onward. Leave your car behind and get out of the road.
Ilani: umeme utakatwa baada ya muda mfupi. Zima vifaa vyote vinavyotumia umeme. Notice: the electricity will be cut shortly. Turn off all items that use electricity.
Kinyozi hajinyo(w)i. A barber doesn't cut his own hair.
Leo ni leo. Asemaye kesho ni mwongo. Today is today. He who says tomorrow is a liar.
Mfumo wa redio kuhusu hali ya hatari umeanzishwa. Subiri kusikia maelezo muhimu. A radio stream about the dangerous condition has been initiated. Wait to hear important explanations.
Mganga hajigangi. A doctor can't/doesn't cure himself.
Msidhurure! Bali, **eni mbio kuelekea kimbilioni. Don't dawdle! Instead, *** fast toward refuge.
Msijalie magari yenu, kuwa ni shabaha ya kushambuliwa na maadui. Yaachieni njiani na elekeeni kimbilioni. Don't bother about your cars, they are targets for enemy attacks. Leave them in the road and head toward refuge.
Simba mwenda pole ndiye mla nyama. The lion that goes quietly is the one who eats meat.
Tafadhali waruhusu jeshi letu kutumia magari yenu. Mtalipwa ikitokea hasara yoyote. Please let our army use your cars. You will be paid if any loss is incurred.
Tahadhari! Fanya fujo, uone. Beware! If you create a disturbance, you'll see [what will happen next].
Tahadhari! Mzee Marty, tuliyekuwa tukimstahi, kumbe tapeli. Atachapwa bakora kesho asubuhi. Warning! Old Man Marty, who we used to respect, is actually a con man. He will be beaten with a stick tomorrow morning.
Tahadhari! Ukitaka kucheza mpira, lazima uwe na mpira. Warning! If you want to play ball, you must have a ball.
Wananchi, maandalizi ni leo. ???? kuelekea kimbilioni. Citizens, the preparations are today (the time to prepare is today). {Hard to hear, maybe prepare yourself} to head toward refuge.
Wananchi, msijaribu kupigana na adui peke yenu. Waachilie jeshi lenu lipigane nao. Citizens, don't try to fight the enemy by yourselves. Leave it to your army so that it can fight with them.
Wananchi, waarifuni polisi kuhusu adui yeyote aliyeonekana katika jimbo lenu. Citizens, inform the police about any enemy who has been seen in your state.

Sources[edit]